Täisnurkse kolmnurga lahendamine

  

Leia igale küsimusele kõige täpsem vastus
© Allar Veelmaa ,Tiigrihüppe Sihtasutus ja Loo Keskkool 2005