Kiirteteoreem. Sarnased kolmnurgad

  

Leia igale küsimusele kõige täpsem vastus
© Allar Veelmaa, Tiigrihüppe Sihtasutus ja Loo Keskkool 2005