Tehted astmetega

  

Leia igale küsimusele kõige täpsem vastus
© Allar Veelmaa , Tiigrihüppe Sihtasutus ja Loo Keskkool 2005