Harilikud murrud ja kümnendmurrud, taandamine ja laiendamine. Võrdlemine

  

Leia igale küsimusele kõige täpsem vastus
© Allar Veelmaa, Tiigrihüppe Sihtasutus ja Loo Keskkool 2005