logo  Kirjastus MATHEMA

Ettevõttest

Raamatud

E-tellimine

Kontakt

Lingid

Õppe- ja
abimaterjale:

Viited

Allar Veelmaa testid

GrafEq tutvustus

Mathematica tutvustus

Krüptoaritmeetika

PISA, TIMSS ja LUMA-projekt

Raamatute tellimine

Allolev raamatute elektroonilise tellimise ankeet hetkel ei tööta. Raamatute tellimiseks võtke ühendust muul viisil.

Meie poolt kirjastatavaid raamatuid saab tellida ka Interneti teel. Selleks tuleb täita alljärgnev tellimisankeet. Peale ankeedi ärasaatmist võtame teiega ühendust. Seetõttu on hädavajalik, et sisestaksite raamatuid telliva asutuse või ettevõtte nime, täpse aadressi, kontaktisiku nime ja telefoninumbri.
Loomulik on, et tellimisankeedis oleksid märgitud tellitavate õpikute nimed ja kogused.
Kui tellimuse eest maksab tellija asemel mõni teine firma või asutus (näiteks kooli puhul linna- või vallavalitsus), siis tuleb tellimuse lõppu sisestada ka maksja aadress ja nimi.

Sisestage tellija (asutus, ettevõte, eraisik) andmed:

Tellija:         
Aadress:       
Maakond:      
Postiindeks:     
Telefon:        

Sisestage kontakisiku andmed:

Kontaktisik:     
E mail:         
Kontaktisiku telefon: 

Kui tellimuse eest maksab mõni teine firma voi asutus, siis kirjutage siia maksja aadress ja nimi:

Maksja:

Järgnevas tabelis on raamatute hinnad
Raamatu nimi  Ühe raamatu hind eurodes 
  Matemaatika VII klassile
7.-
  Matemaatika VIII klassile
7.-
  Matemaatika IX klassile
7.-
  Matemaatika X klassile
9.-
  Matemaatika XI klassile
9.-
  Matemaatika gümnaasiumikursuse kordamine 
7.-

Sisestage tellitavate õpikute kogused:

VII klassi õpikuid:  
VIII klassi õpikuid:  
IX klassi õpikuid:   
X klassi õpikuid:   
XI klassi õpikuid:   
Matemaatika gümnaasiumikursuse kordamine: 
Kõik tellitud õpikud võib ka kohe kätte saada. Raamatud toome kohale kas ise või kasutame Eesti Posti või ELS-i teenuseid.

Kas tahate tellitud õpikud kohe kätte saada?
Jah Ei
Tagasi kirjastuse Mathema pealeheküljele