logo  Kirjastuse MATHEMA raamatud

Ettevõttest

Raamatud

E-tellimine

Kontakt

Lingid

Õppe- ja
abimaterjale:

Viited

Allar Veelmaa testid

GrafEq tutvustus

Mathematica tutvustus

Krüptoaritmeetika

PISA, TIMSS ja LUMA-projekt

7. kl õpiku kaanepilt

8. kl õpiku kaanepilt

9. kl õpiku kaanepilt

10. kl õpiku kaanepilt

11. kl õpiku kaanepilt

kordamisteema kaanepilt

12. kl õpiku kaanepilt

Matemaatika 7. klassile

Autor: Tõnu Tõnso
Retsensendid: Ülo Kaasik ja Hannes Jukk
Kaaned kujundanud ja illustreerinud: Heiki Looman
Joonised teinud: Maris Tõnso ja Tõnu Tõnso
Haridusministeerium kinnitab: õpik vastab riiklikule õppekavale.
Ilmus 2002. aastal.
Õpiku maht on 304 lk.
Õpiku sisukord .pdf failina.


Matemaatika 8. klassile

Autor: Allar Veelmaa
Retsensendid: Ülo Kaasik, Kersti Kaldmäe ja Sirje-Tiiu Kreek
Kaaned kujundanud ja illustreerinud: Heiki Looman
Joonised teinud: Maris Tõnso
Haridusministeerium kinnitab: õpik vastab riiklikule õppekavale.
Esmatrükk ilmus 2000. a., täiendatud ja parandatud kordustrükk 2004. a.
Õpiku maht on 288 lk.
Õpiku sisukord .pdf failina.


Matemaatika 9. klassile

Autor: Tõnu Tõnso
Retsensendid: Hannes Jukk ja Olaf Prinits
Kaaned kujundanud ja illustreerinud: Heiki Looman
Joonised teinud: Maris Tõnso ja Tõnu Tõnso
Haridusministeerium kinnitab: õpik vastab riiklikule õppekavale.
Esmatrükk ilmus 1998. aastal, kordustrükk 2001. aastal.
Õpiku maht on 304 lk.
Õpiku sisukord .pdf failina.


Matemaatika 10. klassile

Autorid: Tõnu Tõnso ja Allar Veelmaa
Retsensendid: Ivar Petersen ja Aksel Telgmaa
Kaaned kujundanud ja illustreerinud: Heiki Looman
Joonised teinud: Maris Tõnso
Haridusministeerium kinnitab: õpik vastab riiklikule õppekavale.
Esmatrükk ilmus 1993. aastal, kordustrükid 1996. aastal, 1998. aastal ja 2004. aastal.
Õpiku maht on 480 lk.
Õpiku sisukord .pdf failina.


Matemaatika 11. klassile

Autorid: Aleksander Levin, Tõnu Tõnso ja Allar Veelmaa
Retsensendid: Ivar Petersen ja Anne Tali
Kaaned kujundanud: Heiki Looman
Joonised teinud: Tõnu Tõnso ja Maris Tõnso
Haridusministeerium kinnitab: õpik vastab riiklikule õppekavale.
Esmatrükk ilmus 1995. aastal, kordustrükid 1999. aastal 2002. aastal ja 2007. aastal.
Õpiku maht on 480 lk.
Õpiku sisukord .pdf failina.


Matemaatika gümnaasiumikursuse kordamine

Autor: Allar Veelmaa
Retsensendid: Hele Kiisel ja Agu Ojasoo
Kaaned kujundanud: Heiki Looman
Joonised teinud: Allar Veelmaa
Kirjastus Mathema kinnitab: õpik vastab põhikooli ja gümaasiumi riiklikule õppekavale ning haridus- ja teadusministri poolt õppekirjandusele kehtestatud nõuetele.
Esmatrükk ilmus 2009. a..
Õpiku maht on 176 lk.
Õpiku sisukord .pdf failina.


Matemaatika 12. klassile

Autorid: Tõnu Tõnso ja Allar Veelmaa
Retsensendid: Ivar Petersen ja Aksel Telgmaa
Kaaned kujundanud: Heiki Looman
Joonised teinud: Maris Tõnso, Tõnu Tõnso ja Allar Veelmaa
Haridusministeerium kinnitab: õpik vastab riiklikule õppekavale.
Esmatrükk ilmus 1996. aastal, kordustrükk 2000. aastal.
Õpiku maht on 384 lk. Raamat on läbi müüdud, kordustrükke plaanis ei ole. Selle asemel hakkab ilmuma täiesti uus käsitlus, milles ühe 12. õpiku asemel on neli pehmekaanelist broshüüri, mis vastavad 12. klassi ainekava laia kursuse teemadele.
Õpiku sisukord .pdf failina.