logo  Kirjastus MATHEMA

Ettevõttest

Raamatud

E-tellimine

Kontakt

Lingid

Õppe- ja
abimaterjale:

Viited

Allar Veelmaa testid

GrafEq tutvustus

Parameetriliste võrranditega jooned

Mathematica tutvustus

Krüptoaritmeetika

PISA, TIMSS ja LUMA-projekt

Mõned otsingurobotid ja lingid


Otsingurobotid:  Google  Altavista   Yahoo   Northern Light

Lycos    Hotbot  AllTheWeb    Webcrawler

Metaotsingu robot Ixquick:

Neti otsisüsteem:


WWW leheküljed Eestis:Eesti WWW Wärk algpilt


Mõned matemaatika alased lingid:

Eric Weisstein's World of Mathematics

Eric Weisstein's World of Science

The Mathematical Atlas

The Mathematician Biography Index

MathSearch
Mathematics Software, Tools and projects
Research Institute for Applications of Computer Algebra
W3C's Math Home Page

Internet Resources for the Mathematics Student

Famous Curves Index

Math Links

Mathematica kodulehekülg
Mathematica Graphics Gallery
Mathematica Information Center
Mathematical Functions
Xah Lee Home page
The Integrator

Waterloo Maple Home Page

Mathsoft Inc kodulehekülg
StudyWorks! Online
http://www.mathcad.com
StudyWorksi Eesti leheküljestik

The Geometer's Sketchpad

Mathematische Java-Applets

The Math Forum Home Page
Math Forum: Ask dr Math
Math Forum: Problems of the Week
Math Forum: Internet Mathematics Library

Pedagoguery Software Inc
Programm Poly
Programm Poly Pro
Programm GrafEq
Programm Tess

Terri Husted´i  Homepage
Great sites for math teachers

Centre for Innovation in Mathematics Teaching

Chronology of recreational mathematics

WPC-like Puzzles

Interactive Mathematics Miscellany and Puzzles

Teaching Resources Mathematics

Mathpuzzle.com

Similar Dissectons Page

rec.puzzles arhiiv

Arithmetic Puzzles

Puzzles

The Prime Puzzles and Problems Connection

Puzzle Fun Web Page

The Logic Cafe

The Ultimate Puzzle Site

Ken Duisenberg's Puzzle of the Week

David Savitt Puzzles Page

Erich Friedman Puzzles Palace

Jim Loy's Mathematics Page

Jim Loy's Puzzle Page

Nick Hobson Mathematical Puzzles

Dansmath - Problem of the Week

Bob Kraus Puzzles

Brain Teasers: Barry N. Clarke

CRPuzzles

Juergen Koelleri veebilehed

Mathematics Olympiad Lecture Notes

Domino Puzzles

Recreational Mathematics

Mudd Math Fun Facts

Number Systems of the World

Mathematical Quotations Server

Ivars Peterson's MathTrek Archives

Mathtype Home page


Eesti Haridussüsteem:

Eesti Haridusministeerium

Koolielu portaal

Tiigrihüpe

Infosüsteemid Hariduses
Õppekavad (ka valikkursused)

Õpetajate Leht

Eesti matemaatikaolümpiaadide kodulehekülg

Täppisteaduste Kool

MIKSIKEse õpikeskkond

APSTest

www.kool.ee

Hillar Uudevald'i kodulehekülg

Marek Schapeli kodulehekülg

Allar Veelmaa õppematerjale

Anti Teepere kodulehekülg

Ingrid Ringi lingistik

Programmi GrafEq toetusleheküljestik


Krüptoaritmeetika leheküljed

Jorge Soares Cryptarithms Online
Truman Collins Alphametic Puzzles, Solver and Generator
Torsten Sillke Alphametics and Cryptarithms
Colin Bakers Cryptarithms
Cryptarithms by Alex Bogomolny
Naoyuki Tamura Cryptarithmetic Puzzle Solver
Mike Keith's Alphametic Page
Marcel Cox Les cryptarithmes
Tõnu Tõnso krüptoaritmeetika lehekülg

Sõnastikud:

KeeleWeb
Sünonüümisõnastik
Arvutisõnastik
Fraseoloogiasõnastik
HTML-i speller
Eesti Slängi Sõnaraamat
English-Estonian-English Dictionary
Vene-Eesti Sõnastik
Väike murdesõnastik

Meedia ja muu info:

http://www.delfi.ee/
http://www.minut.ee
Tegelikkuse KesKus
Infopartisan
Eesti Ettevõtete telefonikataloog (ka eratelefonid)

Muud meelelahutust kah:

Tõnu Laasi kodulehekülg

WebMuseum: Dürer, Albrecht

World of Escher
M.C. Escher Centennial Celebration Page>


Tagasi:

kirjastuse MATHEMA  koduleheküljele    Tõnu Tõnso koduleheküljele    Kiri Minule

Viimased muutused tegin 5. mail 2005. a.