Pilve Traks'i tööd:

GrafEq'u tutvustus

GrafEq'u kasutusjuhend algajale

11. klassile:

Liitfunktsioon

Pöördfunktsioon

Eksponentfunktsioon

Eksponentvõrrandid

Võrrand

Arvu logaritm

Lisateema:

Matemaatilise planeerimise ülesanne

12. klassile:

Binoom- ja normaaljaotus

Normaaljaotus

Mõned GrafEq'u

mudelid

Annika Maasalu tööd:

GrafEq'u kirjeldus

Galerii

Kelmigalerii